216 Important "Building Plan Sanction” Questions and its Answers


Listing out 216 important queries asked by citizens related to "Building Plan Sanction". These queries are answered by a community of experts, government departments, and citizens like you.

We believe this rich source of information about "Building Plan Sanction” will help you in getting your doubts solved.

In case, if your query is not resolved, you can ask a follow-up query regarding "Building Plan Sanction” by clicking on the “Ask Question” button on this page. We will share it with our community to get it answered.

Hope this helps. Thanks.


പഴയ വീട് പൂർണമായും പൊളിച്ചുമാറ്റി യഥാസ്ഥാനത്ത് പുതിയ വീട് നിർമിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു. പുതിയ വീടിന്റെയും പുരയിടത്തിന്റെയും Tax എല്ലാം വില്ലേജിലും പഞ്ചായത്തിലും അതാത്കൃ സമയത്ത് കൃത്യമായി അടച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പൊളിച്ചുമാറ്റപ്പെട്ട പഴയ വീടിനു Tax കെട്ടാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു. നിലവിലില്ലാത്ത പഴയ വീടിനു ഞാൻ Tax അടക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് (വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപ നികുതിയും സർചാര്ജും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം24 അനുസരിച്ച്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തു നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റിയാൽ  കെട്ടിടം പൊളിച്ചു…

Chat 1 Clap 0 Views 27

പഞ്ചായത്ത് അപ്രൂവൽ ചെയ്ത പ്ലാൻ പ്രകാരം 2005ൽനിർമ്മിച്ച വീട്ടിൽ താമസിച്ച് വരവേ വീട് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പ്ലാൻ സമർപ്പിച്ച് അപ്രൂവൽ വാങ്ങി 3വർഷത്തിനു ശേഷം പുതുക്കുകയും ചെയ്തു. വീടു നിൽകുന്ന9.5 സെൻറ് സ്ഥലം കര ഭൂമിയണ്. എന്നാൽ ഡാറ്റബേങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് കൂടി പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച കോൺക്രീറ്റ് റോഡിൽ നിന്നും എൻറെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ഡാറ്റാബേങ്കിൽ ഉൾപെട്ടതാണെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് കംപ്ലീഷൻ പ്ലാൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 16 വർഷമായി പഞ്ചായത്തിൻറെ അനുമതിയോടെ ഈവഴി ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ താമസിച്ചു വരികയാണ്. വീട് എക്സറ്റൻറ് ചെയ്ത് കംപ്ലീഷൻപ്ലാൻ സമർപ്പിച്ചപ്പൊഴാണ് ഈപ്രശ്നം പറഞ്ഞ് റിജക്ട് ചെയ്തത്. ഇനി നിയമപരമായി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?

പഞ്ചായത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ അനുയോജ്യനായ അഭിഭാഷകൻ വഴി തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ട്രൈബുണൽ മുൻപാകെ പരാതി നൽകുക. പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഹൈ കോടതിയിൽ പരാതി നൽകുകയും ആകാം.

Chat 1 Clap 0 Views 21