848 Important "Tax Returns Filing” Questions and its Answers


Listing out 848 important queries asked by citizens related to "Tax Returns Filing". These queries are answered by a community of experts, government departments, and citizens like you.

We believe this rich source of information about "Tax Returns Filing” will help you in getting your doubts solved.

In case, if your query is not resolved, you can ask a follow-up query regarding "Tax Returns Filing” by clicking on the “Ask Question” button on this page. We will share it with our community to get it answered.

Hope this helps. Thanks.


എൻ്റെ വാർഷിക വരുമാനം 2.5 lakh ൽ താഴെയാണ്. എനിക്ക് ഇതുവരെITR ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ 2017ൽ ബാങ്കിൽ ആരംഭിച്ച 150000 രുപയുടെ FD 2020 June ൽ ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ 182000 രുപ കിട്ടി. TDS പിടിക്കാതിരിക്കാൻ 15G ഒരു പ്രാവശ്യം ബാങ്കിൽ കൊടുത്തിരുന്നു. FD ക്ലോസ് ചെയ്ത തുകയും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തുകയും 20-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരുമാനവും കൂടി 250000 രുപ പല പ്രാവശ്യമായി സ്റ്റോക് മാർക്കറ്റിൽ Short term investment ചെയ്തു.  2021 മാർച്ച് 31 വരെ എനിക്ക് 74000 രുപ ലാഭം കിട്ടി. ലാഭം ഞാൻ വീണ്ടും സ്റ്റോക് മാർക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. FD തുക എൻ്റെ 20-21 വർഷത്തെ വരുമാനമായി കണക്കാക്കുമോ? ആ തുക കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ വരുമാനം 250000 രൂപക്കു മുകളിലായതിനാൽ ITR ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ?

FD തുക വരുമാനം അല്ല. പലിശയും share trading il നിന്നുമുള്ള ലാഭവും രണ്ടര ലക്ഷം കടന്നാൽ ഫയൽ ചെയ്താൽ മതി.

Chat 1 Clap 0 Views 1