537 Important "Tamil Nadu” Questions and its Answers


Listing out 537 important queries asked by citizens related to "Tamil Nadu". These queries are answered by a community of experts, government departments, and citizens like you.

We believe this rich source of information about "Tamil Nadu” will help you in getting your doubts solved.

In case, if your query is not resolved, you can ask a follow-up query regarding "Tamil Nadu” by clicking on the “Ask Question” button on this page. We will share it with our community to get it answered.

Hope this helps. Thanks.


ഞാൻ തമിഴ്നാട് രജിസ്ടേഷനിൽ ഉള്ള ഒരു Bike വാങ്ങുകയുണ്ടായി. Second owner റിന്റെ പക്കൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ownership ലുമാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനം . ആയതിനാൽ എന്റെ പേരിലേക്ക് ownership മാറ്റാൻ എന്താണ് മാർഗം. ഞാൻ ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയാണ്. പക്ഷെ chennai settled ആണ്. വണ്ടി തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ ഓടിക്കും. കേരളത്തിലേക്കില്ല. ownership മാത്രം change ആക്കിയാൽ മതിയാകും. എന്റെ Kerala address ആയെകൊണ്ട് ownership മാറ്റണെമെങ്കിൽ ഞാൻ വണ്ടിയുടെ രണ്ടിസ്ട്രഷൻ തമിഴ് നാട്ടിൽ നിന്ന് Kerala ത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ? ഇത്തരത്തിൽ തമിഴ്നാട് person ownership ഉള്ള വണ്ടി എന്റെ ownership ലേക്ക് മാറ്റാൻ എന്താണ് മാർഗം ?

If you have an address proof in Tamilnadu, you need to apply for change of address only

Chat 1 Clap 0 Views 4