779 Important "Land Records” Questions and its Answers


Listing out 779 important queries asked by citizens related to "Land Records". These queries are answered by a community of experts, government departments, and citizens like you.

We believe this rich source of information about "Land Records” will help you in getting your doubts solved.

In case, if your query is not resolved, you can ask a follow-up query regarding "Land Records” by clicking on the “Ask Question” button on this page. We will share it with our community to get it answered.

Hope this helps. Thanks.


2 വർഷം മുൻപ് വഴിക്കായി സറണ്ടർ ചെയ്തു എങ്കിലും പഞ്ചായത്ത്‌ ആസ്തി രെജിസ്ടരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല, പഞ്ചായത്ത്‌ മിനിട്സ് ൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടും ഉണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് കൂടി അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു വ്യക്തിവീട്ടിലേക്ക് വഴി വെട്ടുകയും ചെയ്തു , സറണ്ടർ ചെയ്തത് അസാധു ആക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ..? നിലവിലെ വഴി മറ്റൊരു വഴിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും എന്ന വാക്കാൽ ഉറപ്പിന്റെ പേരിൽ ആണ് സ്‌ഥലം സറണ്ടർ ചെയ്തത്, എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീടിനു അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം തുടർന്നുള്ള വഴിക്ക് സ്‌ഥലം വിട്ടുനൽകില്ല എന്നും പറയുന്നു, പല വ്യക്തികളും സറണ്ടർ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥനത്തിൽ ആണ് മേല്പറഞ്ഞ വ്യക്തിവഴി വെട്ടിയത്, തുടർന്ന് വഴി വിട്ടുനൽകില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം?

പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും സറണ്ടർ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വഴിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം താങ്കളുടെ കരം തീരുവയിലാണെങ്കിലും അത് വഴിയായി തന്നെ നിലനിൽക്കും. എന്നിരുന്നാലും വിഷയം സംബന്ധിച്ച്…

Chat 1 Clap 0 Views 29