5393 Important "Kerala” Questions and its Answers


Listing out 5393 important queries asked by citizens related to "Kerala". These queries are answered by a community of experts, government departments, and citizens like you.

We believe this rich source of information about "Kerala” will help you in getting your doubts solved.

In case, if your query is not resolved, you can ask a follow-up query regarding "Kerala” by clicking on the “Ask Question” button on this page. We will share it with our community to get it answered.

Hope this helps. Thanks.


എന്റെ പേരിലുള്ള 2 ആർ സ്ഥലവും അതിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഇരുനില കെട്ടിടവും എന്റെ 3 മക്കളുടെ പേരിൽ (ഒരാണും രണ്ടു പെണ്ണും) 50/25/25 എന്ന രീതിയിൽ വീതംവെച്ച് എലുക ഒന്നും കാണിക്കാതെ ധനനിശ്ചയ ആധാര പ്രകാരം നൽകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. പ്രസ്തുത സ്ഥലം പോക്ക് വരവ് ചെയ്തു കിട്ടുന്നത് എപ്രകാരമായിരിക്കും ? 3 പേരുടെയും പേരിൽ ഒന്നിച്ച് കരം അടയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കുമോ ? ഭൂമി കിട്ടിയ 3 പേർക്കും മാത്രം പരസ്പരം വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് ഉപരിയായി മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമോ ? ഒന്നിച്ച് കരം അടയ്ക്കുന്ന തിന്നാലും എലുകപ്രകാരം വീതം വയ്ക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിനാലും എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ ? ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിം മത വിശ്വാസിയാണ്.

പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ള് . ഒരു വസ്തു പോക്കുവരവ് ചെയ്തു നൽകണമെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ സ്ഥലം പരിശോധിച്ച് വസ്തുവിന്റെ എലുക തിട്ടപ്പെടുത്തി വിസ്തീർണം ബോധ്യം വന്നു ആവശ്യമെങ്കിൽ സബ് ഡിവിഷൻ നടപടികളും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.…

Chat 1 Clap 0 Views 27