How to get the affidavit for caste certificate in Kerala ?


Niyas Maskan, Village Officer, Kerala verified
Answered on January 26,2021

ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ മുകളിൽ അഫിഡവിറ്റ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക

അതിന് താഴെ ആർക്കാണോ അത് സമർപികുനത് അത് രേഖപ്പെടുത്തുക.

അതിന് ശേഷം ആരാണോ സമർപികുനത് അവരുടെ വിവരം നൽകുക.

അതിന് ശേഷം ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള വിഷയം വ്യക്തമാക്കുക.

ഒരുദാഹരണം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു 

**************

Affidavit

ഇന്ന സ്ഥലത്തെ ഓഫീസർ മുൻപാകെ സമര്പിക്കുന്നത്

ഇന്ന വില്ലേജിലെ ഇന്ന വാർഡിൽ ഇന്ന വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ന ആളുടെ മകൻ ബോധിപ്പിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലം.

ഈ പറയുന്ന വില്ലേജിലെ ഇന്ന അഡ്രസ്സിൽ താമസിക്കുന്ന ഞാനും കുടുംബവും ഇന്ന കാസ്റ്റിൽ പെട്ടവരാണെന്നും , ആ കാസ്റ്റിന്റെ ആചാര അനുഷ്ടാനങ്ങൾ പാലിച്ചു ജീവിക്കുന്നവർ ആണെന്നും ബോധിപ്പിച് കൊള്ളുന്നു .

പേര്
ഒപ്പ്

*****************

ഇതിപ്പോൾ അയൽവകകാർ  ആണ് നിങ്ങൾക് അഫിഡവിറ്റ്‌ തരുന്നതെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചു മാറ്റുക.

**************

Affidavit

ഇന്ന സ്ഥലത്തെ ഓഫീസർ മുൻപാകെ സമര്പിക്കുന്നത്

ഇന്ന വില്ലേജിലെ ഇന്ന വാർഡിൽ ഇന്ന വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ന ആളുടെ മകൻ ബോധിപ്പിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലം.

ഈ പറയുന്ന വില്ലേജിലെ ഇന്ന അഡ്രസ്സിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്നയാൾ  ഇന്ന കാസ്റ്റിൽ പെട്ടതാണെന്നും , ആ കാസ്റ്റിന്റെ ആചാര അനുഷ്ടാനങ്ങൾ പാലിച്ചു ജീവിക്കുന്നവർ ആണെന്നും ബോധിപ്പിച് കൊള്ളുന്നു .

പേര്
ഒപ്പ്

*****************

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

Kerala Voter List 2024 - Search By Name, Download

Empowering citizens to exercise their democratic rights is crucial, especially in the vibrant state of Kerala. This concise guide offers clear steps for downloading the voter list, searchin..
  Click here to get a detailed guide