332 Important "Ration Card Kerala” Questions and its Answers


Listing out 332 important queries asked by citizens related to "Ration Card Kerala". These queries are answered by a community of experts, government departments, and citizens like you.

We believe this rich source of information about "Ration Card Kerala” will help you in getting your doubts solved.

In case, if your query is not resolved, you can ask a follow-up query regarding "Ration Card Kerala” by clicking on the “Ask Question” button on this page. We will share it with our community to get it answered.

Hope this helps. Thanks.


എന്റെ നീല റേഷൻ കാർഡ് ആയിരുന്നു മുൻപ് പിന്നീട് സ്ത്രീകളുടെ പേരിൽ റേഷൻ കാർഡ് ആക്കിയപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റിൽ പേര് വന്നില്ല.പല തവണ Civil Supply Office  പരാതി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയത് വെള്ളകാർഡ്.പിന്നീട് പലവിധത്തിൽ മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന നീല(APL) കാർഡിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കിട്ടിയില്ല. വീട്ടിൽ വയസ്സായ വാർധക്യ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന മാതാപിതാക്കളും കൂലിപ്പണിയുള്ള മകനും ആണ് ഉള്ളത് B.P.L കാർഡ് കിട്ടുമോ ? പഴയ APL എങ്കിലും കിട്ടാൻ വഴി ഉണ്ടോ ?

നീല കാര്‍ഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് നിര്‍ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ/അർദ്ധ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ/സർവ്വീസ് പെൻഷണർ, 25000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ പ്രതിമാസ വരുമാനം, 1000 square feet-ൽ കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള വീട്, ഒരേക്കറിൽ…

Chat 1 Clap 0 Views 22