54 Important "Ews Certificate Kerala” Questions and its Answers


Listing out 54 important queries asked by citizens related to "Ews Certificate Kerala". These queries are answered by a community of experts, government departments, and citizens like you.

We believe this rich source of information about "Ews Certificate Kerala” will help you in getting your doubts solved.

In case, if your query is not resolved, you can ask a follow-up query regarding "Ews Certificate Kerala” by clicking on the “Ask Question” button on this page. We will share it with our community to get it answered.

Hope this helps. Thanks.


2024 ലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലിക്ക് EWS claim ചെയ്യുന്നതിനായി 2022-23 ലെ Income and Asset സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ(2022-23) കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 8 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണ്. എന്നാൽ 2022-23 കാലഘട്ടത്തിൽ 1000 Sq. Ft. ഇൽ കവിയുന്ന വീട് ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആ വീടിന്റെ വിൽപ്പന നടക്കുകയും EWS റിസേർവഷന് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന Asset Criteria ക്ക് അകത്ത് Income and Asset വരികയും ചെയ്തു. എങ്കിൽ 2024 ജനുവരിയിൽ 2022-23 Income and Asset(EWS) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ അർഹനാണോ?

കുടുംബ വാര്‍ഷിക വരുമാനം കണക്കാക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് തൊട്ടു മുന്‍പുള്ള സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവ അതതു സമയത്തെ അര്‍ഹതയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്.

Chat 1 Clap 0 Views 37