77 Important "Kerala Municipality” Questions and its Answers


Listing out 77 important queries asked by citizens related to "Kerala Municipality". These queries are answered by a community of experts, government departments, and citizens like you.

We believe this rich source of information about "Kerala Municipality” will help you in getting your doubts solved.

In case, if your query is not resolved, you can ask a follow-up query regarding "Kerala Municipality” by clicking on the “Ask Question” button on this page. We will share it with our community to get it answered.

Hope this helps. Thanks.


മുനിസിപ്പാലിറ്റി കളിൽ അറിയിക്കാതെ വീടിന്റെ കോംപോണ്ട് വാൾ കുറെ ഏറെ വർഷം കൊണ്ട് കെട്ടി വച്ചിരിക്കുന്നു. കോമ്പൗണ്ട് വാൾ റോഡ് മായി ചേർന്നു കിടക്കുന്ന സൈഡ് ആണ്. ഇതിനെ കോര്പറേഷന് അനുമതി കൊടുത്തോ, എന്ന് അറിയാനും കൂടിയാണ്, അനുമതി കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ അതിന് എതിരെ കോര്പറേഷന് എന്തു നടപടി എടുത്തു എന്ന് ചോദിക്കാനും കുടി ആയിരുന്നു. PWD -ഓഫീസിൽ ആണോ, കോര്പറേഷന് സെക്രട്ടറി ക്കു PIO, RTI കൊടുത്താൽ മതിയോ, ഇന്ന വാർഡ് മുതൽ ഇന്ന വാർഡ് വരെ അനുമതി കൊടുത്തോ എന്നു അറിയാൻ എവിടെ പരതി കൊടുക്കണം?

നൽകിയിട്ടുള്ള നിർമാണാനുമതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ  അറിയുന്നതിനായി നഗരസഭയിലെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്.

Chat 1 Clap 0 Views 10

മുനിസിപ്പാലിറ്റി കളിൽ അറിയിക്കാതെ വീടിന്റെ കോംപോണ്ട് വാൾ കുറെ ഏറെ വർഷം കൊണ്ട് കെട്ടി വച്ചിരിക്കുന്നു. കോമ്പൗണ്ട് വാൾ റോഡ് മായി ചേർന്നു കിടക്കുന്ന സൈഡ് ആണ്. ഇതിനെ കോര്പറേഷന് അനുമതി കൊടുത്തോ, എന്ന് അറിയാനും കൂടിയാണ്, അനുമതി കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ അതിന് എതിരെ കോര്പറേഷന് എന്തു നടപടി എടുത്തു എന്ന് ചോദിക്കാനും കുടി ആയിരുന്നു. PWD -ഓഫീസിൽ ആണോ, കോര്പറേഷന് സെക്രട്ടറി ക്കു PIO, RTI കൊടുത്താൽ മതിയോ, ഇന്ന വാർഡ് മുതൽ ഇന്ന വാർഡ് വരെ അനുമതി കൊടുത്തോ എന്നു അറിയാൻ എവിടെ പരതി കൊടുക്കണം?

നൽകിയിട്ടുള്ള നിർമാണാനുമതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ  അറിയുന്നതിനായി നഗരസഭയിലെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്.

Chat 1 Clap 0 Views 10