25 Important "Shop Registration” Questions and its Answers


Listing out 25 important queries asked by citizens related to "Shop Registration". These queries are answered by a community of experts, government departments, and citizens like you.

We believe this rich source of information about "Shop Registration” will help you in getting your doubts solved.

In case, if your query is not resolved, you can ask a follow-up query regarding "Shop Registration” by clicking on the “Ask Question” button on this page. We will share it with our community to get it answered.

Hope this helps. Thanks.


പതിനഞ്ച് വർഷമായി വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കടമുറി. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി വാടക ഇനത്തിൽ ഒന്നും നൽകുന്നില്ല. കറന്റ് ബില്ല് അടയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി അതും ഇല്ല. രണ്ട് വർഷങ്ങളായി എഗ്രിമെന്റ് പുതുക്കിയിട്ടില്ല. ഈ കടമുറി ഒഴിഞ്ഞുകിട്ടാൻ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും? വേറെ ആവശ്യക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. കോടതിയിൽ പോയാൽ പുതിയ കടമുറി എടുത്ത് മാറുന്നതുവരെ അയാൾക്ക്‌ സാവകാശം കൊടുക്കില്ലേ? അതിന്റെ പേരിൽ വീണ്ടും അയാൾക്ക്‌ നീട്ടികൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ലേ? വേറെ താഴിട്ട് നിർബന്ധമായി പൂട്ടിയാൽ നമുക്കെതിരെ നിയമ നടപടി ഉണ്ടാവില്ലേ?

Rent Control കോർട്ടിൽ ഒരു ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യുവാൻ ഒരു വക്കീലനെ കാണുക.  

Chat 1 Clap 0 Views 21

പതിനഞ്ച് വർഷമായി വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കടമുറി. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി വാടക ഇനത്തിൽ ഒന്നും നൽകുന്നില്ല. കറന്റ് ബില്ല് അടയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി അതും ഇല്ല. രണ്ട് വർഷങ്ങളായി എഗ്രിമെന്റ് പുതുക്കിയിട്ടില്ല. ഈ കടമുറി ഒഴിഞ്ഞുകിട്ടാൻ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും? വേറെ ആവശ്യക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. കോടതിയിൽ പോയാൽ പുതിയ കടമുറി എടുത്ത് മാറുന്നതുവരെ അയാൾക്ക്‌ സാവകാശം കൊടുക്കില്ലേ? അതിന്റെ പേരിൽ വീണ്ടും അയാൾക്ക്‌ നീട്ടികൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ലേ? വേറെ താഴിട്ട് നിർബന്ധമായി പൂട്ടിയാൽ നമുക്കെതിരെ നിയമ നടപടി ഉണ്ടാവില്ലേ?

Rent Control കോർട്ടിൽ ഒരു ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യുവാൻ ഒരു വക്കീലനെ കാണുക.  

Chat 1 Clap 0 Views 21