മെഡിസെപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി

Written By Gautham Krishna   | Updated on December 19, 2023
കേരള സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കുമുള്ള മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് മെഡിസെപ്പ് (Medical Insurance Scheme for Kerala Government Employees and Pensioners).

നേട്ടങ്ങൾ

 • പണരഹിത ചികിത്സാ സൗകര്യമാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.

 • ആശ്രിതരായ കുട്ടി/കുട്ടികൾ ഒഴികെയുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക്/ആശ്രിതർക്ക് പ്രായപരിധിയില്ല

 • പദ്ധതി പ്രകാരം എല്ലാ വർഷവും 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകും. ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉയർന്ന തുക അനുവദിക്കും.

 • ആദ്യ വർഷത്തിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത തുകയിൽ നിന്ന് 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം.

 • 24 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ആശുപത്രിയിൽ കിടത്തുന്നതിന് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകും.

 • അംഗീകൃത പട്ടികയിൽ 1,920 രോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള 15 ദിവസത്തെ ചെലവുകളും പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

കാലാവധി

ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമാണ്.

പ്രീമിയം

വാർഷിക ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം 6,000 രൂപ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസ തവണകളായി 500 രൂപ വീതം കുറയ്ക്കും.

ഗുണഭോക്താക്കൾ

 • നിർദ്ദിഷ്ട പ്രീമിയം അടച് കൊണ്ട് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെയും കോളേജുകളിലെയും അധ്യാപന, നോൺ-ടീച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിലെ എല്ലാ സേവന ജീവനക്കാരും. മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പുറമേ, സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഗ്രാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ് ലഭിക്കുന്ന സർവകലാശാലകളിലെ ജീവനക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രി, മന്ത്രിമാർ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ചീഫ് വിപ്പ്, സ്പീക്കർ, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറെയും ധനകാര്യ സമിതികളുടെ ചെയർമാനെയും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായി പരിഗണിക്കും.

 • മൂന്ന് വർഷത്തെ പോളിസി കാലയളവിൽ സേവനത്തിൽ ചേർന്ന പുതുതായി നിയമിതരായ ജീവനക്കാർ ചേരുന്ന മാസം മുതൽ പ്രീമിയം അടച്ചുകൊണ്ട് പദ്ധതിയിൽ ചേരും, കൂടാതെ അടിസ്ഥാന സംഖ്യ ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത പ്രകാരം പ്രതിവർഷം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും.

 • പാർട്ട് ടൈം നിശ്ചിത പ്രീമിയം പണമയക്കുന്നതിന് വിധേയമായി അനിശ്ചിതകാല ജീവനക്കാർ / പെൻഷൻകാർ, പാർട്ട് ടൈം അധ്യാപകർ / പെൻഷൻകാർ. പാർട്ട് ടൈം കൺജിജന്റ് പെൻഷനർമാർ / ഫാമിലി പെൻഷനർമാർ, എക്സ്ട്രേഷ്യ പെൻഷനർമാർ / ഫാമിലി പെൻഷൻകാർ എന്നിവർ അവരുടെ പ്രതിമാസ പെൻഷനിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത പ്രതിമാസ പ്രീമിയം കുറയ്ക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം നൽകണം.

 • എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെയും കോളേജുകളിലെയും ടീച്ചിംഗ്, നോൺടീച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സേവന പെൻഷനർമാരും മെഡിക്കൽ അലവൻസ് കുറയ്ക്കുക. മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പുറമേ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഗ്രാന്റിൻ എയ്ഡ് ലഭിക്കുന്ന സർവകലാശാലകളിലെ പെൻഷൻകാർക്കും നേരിട്ട് നിയമനം ലഭിച്ച പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫ് പെൻഷനർമാർ / ഫാമിലി പെൻഷൻകാർ എന്നിവരെയും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായി പരിഗണിക്കും.

ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക

 • Medisep website സന്ദർശിക്കുക.

 • രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

MEDISEP Medical Insurance Scheme for Kerala Government Employees and Pensioners Online Registration

 • PEN, ജനനത്തീയതി എന്നിവ നൽകുക. Continue ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

MEDISEP Medical Insurance Scheme for Kerala Government Employees and Pensioners PEN Date of Birth

 • നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകുക.

MEDISEP Medical Insurance Scheme for Kerala Government Employees and Pensioners Online

 • നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒടിപി ലഭിക്കും.

MEDISEP Medical Insurance Scheme for Kerala Government Employees and Pensioners OTP

 • OTP നൽകി ലോഗിൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

 • ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ വിശദാംശങ്ങൾ കാണാനും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും.

 • ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ച് ആശ്രിത വിശദാംശങ്ങൾ ചേർക്കാനും അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യാനും സംരക്ഷിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും

 • Continue ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

 • നൽകിയ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

 • പ്രഖ്യാപനത്തിന് സമ്മതിക്കുകയും (Agree to Declaration) സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഗുണഭോക്തൃ എൻറോൾമെന്റ്

 • എൻറോൾമെന്റ് കാലയളവിനുള്ളിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ അവരുടെ എൻ‌റോൾ‌മെന്റ് നടപടിക്രമം നിർബന്ധമായും നിറവേറ്റണം.

 • എൻറോൾമെന്റ് കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ അത്തരം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല.

 • പെൻഷൻകാരുടെ കാര്യത്തിൽ, സമയാസമയങ്ങളിൽ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയ എൻറോൾമെന്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കും.

 • ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഡാറ്റാബേസ് സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ സെൽ  (State Nodal Cell) പരിപാലിക്കുകയും എൻറോൾമെന്റ് പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇൻഷുററുമായി പങ്കിടുകയും ചെയ്യും. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എൻറോൾമെന്റും ഐഡി കാർഡുകളുടെ വിതരണവും ഇൻഷുറർ ഏറ്റെടുക്കും.

 • പോളിസി കാലഹരണപ്പെടുന്ന തീയതി എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും കോ-ടെർമിനസ് ആയിരിക്കും.

 • ആശ്രിത ഗുണഭോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇൻഷുറർക്  ചെയാം .

 • എൻറോൾമെന്റ് സംബന്ധിച്ച് ഓരോ ജീവനക്കാരനെയും പെൻഷന്കാരെയും Permanent Employee Numbers/Pension Payment Order Number ഉപയോഗിച്ചു  അറിയിക്കും.

 • എംപാനൽഡ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ / നഴ്സിംഗ് ഹോമുകൾ / ഡേ കെയർ ക്ലിനിക്കുകൾക്കും ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും അവരുടെ പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ കാണുന്നതിന് സമർപ്പിത വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കും.

കുടുംബ എൻറോൾമെന്റ്

 • മെഡിസെപ്പ് ഒരു കുടുംബത്തെയും ആശ്രിതരെയും ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പരിരക്ഷിക്കും. 

A. ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത ജീവനക്കാരന്റെ കാര്യത്തിൽ:

 • ജീവനക്കാരന്റെ നിയമപരമായ പങ്കാളി.

 • പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ദത്തെടുത്ത കുട്ടി / കുട്ടികൾ ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത വ്യക്തിയെ ആശ്രയിക്കുന്നു, അവർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ വിവാഹം കഴിക്കുകയോ 25 വയസ്സ് തികയുകയോ ചെയ്യുന്നതുവരെ.

 • പ്രായപരിധിയില്ലാതെ ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന / മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടി / കുട്ടികൾ. (സ്കീമിൽ വ്യക്തമാക്കിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം).

 • ജീവനക്കാരന്റെ ആശ്രിത മാതാപിതാക്കൾ.

B. ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത പെൻഷനറുടെ കാര്യത്തിൽ:

 • പങ്കാളിയും (ഈ സ്കീമിൽ ചേരുന്നതിന് യോഗ്യതയില്ലാത്തവർ) കൂടാതെ ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന / മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികളും / പെൻഷനറുടെ കുട്ടികളും പ്രായപരിധിയില്ലാതെ. (സ്കീമിൽ വ്യക്തമാക്കിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം).

C. ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത കുടുംബ പെൻഷനറുടെ കാര്യത്തിൽ:

 • പ്രായപരിധിയില്ലാതെ ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന / മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടി / കുട്ടികൾ. (സ്കീമിൽ വ്യക്തമാക്കിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം).

സ്ഥിതി പരിശോധിക്കുക

മെഡിസെപ്പ് വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി നിങ്ങളുടെ എൻറോൾമെന്റിന്റെ നില ട്രാക്കുചെയ്യാനാകും (Track Status)

 • Medisep website സന്ദർശിക്കുക.

 • "സ്റ്റാറ്റസ്" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

MEDISEP Medical Insurance Scheme for Kerala Government Employees and Pensioners Track Status

 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക - വിഭാഗം (ജീവനക്കാരൻ / പെൻഷനർ), ജീവനക്കാരുടെ ഐഡി, ജനനത്തീയതി.

MEDISEP Medical Insurance Scheme for Kerala Government Employees and Pensioners Status

 • സ്റ്റാറ്റസ് ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിന് "Search" ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

മെഡിസെപ്പ് ആശുപത്രി പട്ടിക

മെഡിസെപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ പട്ടിക ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. 

District

Hospital

Departments

Alappuzha

Century Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Neurology, Poly Trauma, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Opthalmology, Pulmonology, Mental Health, Burns Management

Alappuzha

Deepa Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Paediatrics Medical Management, ENT, Cardiology, Rheumatology, Endocrinology

Alappuzha

Deepa Hospital Karuvatta

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology

Alappuzha

Josco Multi-Speciality Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Neurology, Genito Urinary Surgery, Oncology, Poly Trauma, Nephrology, Rheumatology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Opthalmology, Pulmonology, Mental Health, Oral &Maxillo Facial, Burns Management, Urology

Alappuzha

Poochakkal Medical Centre

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology, Pulmonology

Alappuzha

Providence Hospital

General Medicine, General Surgery, Orthopedics, Dermatology, Cardiology, Cardio Thoracic and Cardio Vascular, Neuro Surgery, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Nephrology, Rheumatology, Endocrinology, Pulmonology, Urology

Alappuzha

Sagara Hospital Punnapra

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Cardio Thoracic and Cardio Vascular, Neurology, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Pediatric surgery, Nephrology, Rheumatology, Endocrinology, Mental Health, Oral &Maxillo Facial, Urology

Alappuzha

St. Thomas Mission

Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics

&Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical

Management, ENT, Cardiology, Cardio Thoracic and

Cardio Vascular, Genito Urinary Surgery, Poly

Trauma, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology,

Endocrinology, Opthalmology, Mental Health, Oral

&Maxillo Facial, Urology

Coimbatore

Pills Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics

&Gynecology, Paediatrics Medical Management,

ENT, Neurology, Genito Urinary Surgery, Oncology,

Pediatric surgery, Nephrology, Gastroenterology,

Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery,

Urology

Delhi

R S Grover Memorial Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics

&Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical

Management, Poly Trauma, Rheumatology,

Gastroenterology, Endocrinology, Urology

Ernakulam

A.P Varkey Mission Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Neurology, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Nephrology, Rheumatology, Endocrinology, Opthalmology, Urology

Ernakulam

Bharath Rural Hospital &Training Centre

General Medicine, Paediatrics Medical Management, Genito Urinary Surgery, Rheumatology, Endocrinology, Opthalmology, Oral &Maxillo Facial, Urology

Ernakulam

City Hospital Pvt Ltd

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology, Interventional Radiology

Ernakulam

Donbosco Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Neurology, Genito Urinary Surgery, Oncology, Poly Trauma, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Opthalmology, Pulmonology, Urology

Ernakulam

Kochi Eye Care Centre Private Limited

Opthalmology

Ernakulam

MCS Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology

Ernakulam

Rajagiri Hospital

Cardio Thoracic and Cardio Vascular

Ernakulam

Sanjoe Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, Dermatology, Neurology, Neuro Surgery, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Pediatric surgery, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Opthalmology, Pulmonology, Mental Health, Oral &Maxillo Facial, Burns Management, Urology

Ernakulam

Sreyass Nursing Home

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, ENT, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Pediatric surgery, Nephrology, Rheumatology, Endocrinology, Oral &Maxillo Facial, Urology

Ernakulam

St.Joseph Hospital Trust

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Cardio Thoracic and Cardio Vascular, Neurology, Neuro Surgery, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Pediatric surgery, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Opthalmology, Pulmonology, Urology

Ghaziabad

AmiCare Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardio Thoracic and Cardio Vascular, Neurology, Neuro Surgery, Genito Urinary Surgery, Oncology, Poly Trauma, Pediatric surgery, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Opthalmology, Oral &Maxillo Facial, Interventional Radiology, Burns Management, Urology

Idukki

Al-Azhar Medical College & Super Speciality Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Poly Trauma , Rheumatology, Endocrinology, Opthalmology, Pulmonology, Mental Health

Idukki

Archana Hospital 

General Medicine, General Surgery, Paediatrics Medical Management, ENT, Rheumatology, Endocrinology, Oral &Maxillo Facial

Idukki

District Co- Operative Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, Dermatology, Neuro Surgery, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology, Mental Health, Oral &Maxillo Facial

Kannur

AKG Memorial Co- Operative Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Neurology, Neuro Surgery, Genito Urinary Surgery, Oncology, Poly Trauma, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Opthalmology, Pulmonology, Mental Health, Oral &Maxillo Facial, Burns Management, Urology

Kannur

Dr.Binu's Sunrise Eye Care, Cods Medicare

Opthalmology

Kannur

Medical College

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Cardio Thoracic and Cardio Vascular, Neurology, Neuro Surgery, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Pediatric surgery, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Opthalmology, Pulmonology, Mental Health, Oral &Maxillo Facial, Urology

Kasargode

MAM Comtrust Eye Care Hospital (A Unit of Meenakshi Amma Memorial Charitable Medical Trust)

Opthalmology

Kasargode

Thejaswini Co-operative Hospital and Medical Research Centre Ltd

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology

Kollam

Aravind Medical Centre

General Medicine, General Surgery, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Neurology, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology

Kollam

Ashtamudi Hospital &Trauma Care Centre

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Cardiology, Neuro Surgery, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Oral &Maxillo Facial, Burns Management, Urology

Kollam

Azeezia Medical College

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Cardio Thoracic and Cardio Vascular, Neurology, Neuro Surgery, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Opthalmology, Pulmonology, Mental Health, Oral &Maxillo Facial, Interventional Radiology, Burns Management, Urology

Kollam

B R HOSPITAL &RESEARCH CENTRE

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Neurology, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Pediatric surgery, Rheumatology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Opthalmology, Pulmonology, Mental Health, Interventional Radiology, Burns Management, Urology

Kollam

Dr.Nair's Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Neurology, Genito Urinary Surgery, Oncology, Poly Trauma, Pediatric surgery, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Mental Health, Oral &Maxillo Facial, Interventional Radiology, Burns Management, Urology

Kollam

Mar Theodosius Memorial Medical Mission Hospital

General Medicine, General Surgery, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology, Opthalmology, Oral &Maxillo Facial

Kollam

Matha Medical Centre

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Genito Urinary Surgery, Oncology, Poly Trauma, Pediatric surgery, Rheumatology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Opthalmology, Pulmonology, Mental Health, Oral &Maxillo Facial, Interventional Radiology, Burns Management, Urology

Kollam

Meditrina Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Cardiology, Cardio Thoracic and Cardio Vascular, Neurology, Neuro Surgery, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Pediatric surgery, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Pulmonology, Oral &Maxillo Facial, Burns Management, Urology

Kollam

Mercy Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Neurology, Oncology, Poly Trauma, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Opthalmology, Pulmonology, Oral &Maxillo Facial, Burns Management

Kollam

PNNM Hospital

General Medicine, General Surgery, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology, Opthalmology, Pulmonology, Urology

Kollam

Pranavam Hospital (P) Ltd

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, Cardiology, Cardio Thoracic and Cardio Vascular, Neurology, Genito Urinary Surgery, Oncology, Poly Trauma, Pediatric surgery, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Pulmonology, Mental Health, Oral &Maxillo Facial, Urology

Kollam

St Thomas Hospital Punalur

r General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Pediatric surgery, Rheumatology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Pulmonology, Mental Health, Burns Management

Kottayam

Holy Ghost Mission Hospital

General Medicine, General Surgery, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Neurology, Poly Trauma, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Pulmonology

Kottayam

Kaduthuruthy Co. Operative Hospital ltd

General Medicine, General Surgery, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology, Mental Health, Urology

Kottayam

Lions Charitable Trust Eye Hospital

Opthalmology

Kottayam

Mandiram Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Neurology, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Opthalmology, Pulmonology, Mental Health, Interventional Radiology, Burns Management, Urology

Kozhikode

EMS Memorial Co- operative Hospital &Research centre - 2708D

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Genito Urinary Surgery, Oncology, Poly Trauma, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Pulmonology, Urology

Kozhikode

EMS Memorial Co- operative Hospital &Research centre - D2703

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery

Kozhikode

KMCT Medical College Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Cardio Thoracic and Cardio Vascular, Neurology, Neuro Surgery, Genito Urinary Surgery, Oncology, Poly Trauma, Pediatric surgery, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Opthalmology, Pulmonology, Mental Health, Oral &Maxillo Facial, Interventional Radiology, Burns Management, Urology, Organ transplant

Kozhikode

Koduvally Institute of Medical Sciences Pvt Ltd

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology, Pulmonology, Mental Health, Oral &Maxillo Facial, Burns Management

Kozhikode

Malabar Medical College Hospital &Research Centre

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Neurology, Neuro Surgery, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Pediatric surgery, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Opthalmology, Pulmonology, Mental Health, Oral &Maxillo Facial, Burns Management, Urology

Kozhikode

National Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Neurology, Neuro Surgery, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Pediatric surgery, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Pulmonology, Mental Health, Oral &Maxillo Facial, Burns Management, Urology

Kozhikode

Smart Hospital &Research Centre

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Poly Trauma, Pediatric surgery, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Oral &Maxillo Facial

Kozhikode

The Badagara Sahakarana Asupathri Ltd

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Neurology, Neuro Surgery, Genito Urinary Surgery, Oncology, Poly Trauma, Pediatric surgery, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Opthalmology, Pulmonology, Urology

Malappuram

Al Rayhan Eye Hospital

Opthalmology

Malappuram

CH Memorial Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology, Opthalmology, Pulmonology

Malappuram

EMC Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Cardio Thoracic and Cardio Vascular, Neurology, Neuro Surgery, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Pediatric surgery, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Opthalmology, Pulmonology, Mental Health, Oral &Maxillo Facial, Urology

Malappuram

MAANU Memorial Hospital

General Medicine, General Surgery, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Neurology, Rheumatology, Endocrinology, Oral &Maxillo Facial, Interventional Radiology

Malappuram

P.G.Medical Trust Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology, Oral &Maxillo Facial

Mangalore

Yenepoya Medical College Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Cardio Thoracic and Cardio Vascular, Neurology, Neuro Surgery, Genito Urinary Surgery, Oncology, Poly Trauma, Pediatric surgery, Nephrology, Rheumatology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Opthalmology, Pulmonology, Mental Health, Oral &Maxillo Facial, Interventional Radiology, Burns Management, Urology, Organ transplant - Kidney

Palakkad

Ahalia Diabetes Hospital

General Medicine, General Surgery, Orthopedics, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery

Palakkad

Ahalia Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, Poly Trauma, Pediatric surgery, Rheumatology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Opthalmology, Interventional Radiology, Burns Management

Palakkad

Bethany Medical Centre

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Cardiology, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology

Palakkad

Institute for Communicative and Cognitive

Neurosciences General Medicine, General Surgery, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Neurology, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology, Mental Health, Interventional Radiology

Palakkad

Karuna Medical College Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Genito Urinary Surgery, Oncology, Poly Trauma, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Opthalmology, Pulmonology, Mental Health, Oral &Maxillo Facial, Urology

Palakkad

Kerala Medical College Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology, Opthalmology, Oral &Maxillo Facial, Interventional Radiology, Burns Management, Urology

Palakkad

Sai Medical Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, ENT, Genito Urinary Surgery, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Urology

Palakkad

Sevana Hospital &Research Centre

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Neuro Surgery, Genito Urinary Surgery, Oncology, Poly Trauma, Nephrology, Rheumatology, Endocrinology, Opthalmology, Pulmonology, Urology

Pathanamthitta

Christian Mission Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Neurology, Neuro Surgery, Genito Urinary Surgery, Oncology, Poly Trauma, Pediatric surgery, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Opthalmology, Pulmonology, Mental Health, Oral &Maxillo Facial, Burns Management, Urology

Pathanamthitta

Karunya Eye Hospital

Opthalmology

Pathanamthitta

Lifeline Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Paediatrics Medical Management, Dermatology, Genito Urinary Surgery, Pediatric surgery, Rheumatology, Endocrinology, Pulmonology, Interventional Radiology, Urology

Pathanamthitta

Maria Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology

Pathanamthitta

Mount Zion Medical College Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Neurology, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Pediatric surgery, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Opthalmology, Pulmonology, Mental Health, Oral &Maxillo Facial, Interventional Radiology, Burns Management, Urology

Pathanamthitta

Muthoot HealthCare Private Limited

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Neurology, Neuro Surgery, Genito Urinary Surgery, Oncology, Poly Trauma, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Opthalmology, Pulmonology, Mental Health, Oral &Maxillo Facial, Interventional Radiology, Urology

Pathanamthitta

St. Thomas Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Pediatric surgery, Rheumatology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Oral &Maxillo Facial, Urology

Pathanamthitta

St.Gregorios Medical Mission Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Neurology, Neuro Surgery, Genito Urinary Surgery, Oncology, Poly Trauma, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Opthalmology, Pulmonology, Mental Health, Urology

Thiruvanathapuram

Amardeep Eye Care

Opthalmology

Thiruvanathapuram

Dr.Somervell Memorial

CSI Medical College &Hospital General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Cardio Thoracic and Cardio Vascular, Neurology, Neuro Surgery, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Pediatric surgery, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Opthalmology, Pulmonology, Mental Health, Burns Management

Thiruvanathapuram

India Hospital (Unit Of Manhattan Hospital Pvt. Ltd.)

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, Cardiology, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Nephrology, Rheumatology, Endocrinology, Mental Health, Interventional Radiology, Urology

Thiruvanathapuram

KTCT Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Neurology, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Opthalmology, Pulmonology, Mental Health, Urology

Thiruvanathapuram

Lords Hospital

General Medicine, Paediatrics Medical Management, Dermatology, Pediatric surgery, Rheumatology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Burns Management

Thiruvanathapuram

Pankajakasthuri Multi Speciality Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Opthalmology, Oral &Maxillo Facial, Interventional Radiology, Burns Management, Urology

Thiruvanathapuram

PRS Hosptial Pvt Ltd

Cardiology, Nephrology

Thiruvanathapuram

Pulse Medicare Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology, Opthalmology

Thiruvanathapuram

Ruckmoni Memorial Devi Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Neurology, Neuro Surgery, Genito Urinary Surgery, Oncology, Poly Trauma, Pediatric surgery, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Opthalmology, Pulmonology, Oral &Maxillo Facial, Interventional Radiology, Burns Management, Urology

Thiruvanathapuram

Saraswathy Hospital

Cardio Thoracic and Cardio Vascular

Thiruvanathapuram

SP Fort Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Neurology, Neuro Surgery, Poly Trauma, Nephrology, Rheumatology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery

Thiruvanathapuram

SR Educational & Charitable Trust

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Opthalmology, Pulmonology, Mental Health, Oral &Maxillo Facial, Burns Management

Thrissur

Assisi Mission Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology, Urology

Thrissur

Daya General Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Cardio Thoracic and Cardio Vascular, Neurology, Neuro Surgery, Genito Urinary Surgery, Oncology, Poly Trauma, Pediatric surgery, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Plastic and Reconstructive Surgery, Opthalmology, Pulmonology, Mental Health, Oral &Maxillo Facial, Interventional Radiology, Urology, Organ transplant - Kidney

Thrissur

I VISION EYE CARE CENTRE(a Unit of sargam eye hospitals Pvt Ltd)

Opthalmology

Thrissur

I Vision Eye Hospital - Koorkenchery

Opthalmology

Thrissur

I Vision Eye Hospital (A Unit of JASM Eye hospital)

Opthalmology

Thrissur

Peechis Hospital

General Medicine, General Surgery, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Poly Trauma, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Opthalmology, Pulmonology

Thrissur

Rajah Charitable Medical Trust

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Neurology, Neuro Surgery, Poly Trauma, Pediatric surgery, Nephrology, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Pulmonology, Mental Health, Oral &Maxillo Facial, Interventional Radiology

Thrissur

TM Hospital(A Unit of Hrudaya Health Care Pvt Ltd)

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Poly Trauma, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology

Wayanad

Iqraa Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, Dermatology

Wayanad

K J Medical Trust Hospital

General Medicine, Obstetrics &Gynecology, Paediatrics Medical Management, ENT, Rheumatology, Endocrinology

Wayanad

Leo Hospital

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Cardio Thoracic and Cardio Vascular, Neurology, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Rheumatology, Gastroenterology, Endocrinology, Oral &Maxillo Facial, Interventional Radiology, Urology

Wayanad

Swami Vivekananda Medical Mission

General Medicine, General Surgery, Obstetrics &Gynecology, Orthopedics, Paediatrics Medical Management, ENT, Dermatology, Cardiology, Neurology, Genito Urinary Surgery, Poly Trauma, Rheumatology, Endocrinology, Opthalmology, Mental Health, Urology

FAQs

What are some common queries related to Medisep Insurance?
You can find a list of common Medisep Insurance queries and their answer in the link below.
Medisep Insurance queries and its answers
Where can I get my queries related to Medisep Insurance answered for free?
Tesz is a free-to-use platform for citizens to ask government-related queries. Questions are sent to a community of experts, departments and citizens to answer. You can ask the queries here.
Ask Question