ഒരു സെക്കന്റ് ഹാന്റ് ബൈക്ക് വാങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഓണര്‍ഷിപ്പ് എന്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കില്‍ എന്ത് ചെയ്യണം ?ഡോക്യുമെന്റ്‌സ് എന്തെല്ലാം ആണ് വേണ്ടത് ?


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question