How to write affidavit for ncl certificate in Kerala?


Niyas Maskan, Village Officer, Kerala verified
Answered on August 31,2023

അഫിഡവിറ്റ്

ഇന്ന വില്ലജ് ഓഫീസർ മുൻപാകെ

ഇന്ന വില്ലേജിൽ ഇന്ന വാർഡിൽ ഇന്ന വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്നയാളുടെ മകൻ ആയ ഞാൻ ബോധിപ്പിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലം

ഞാൻ മേൽകാണുന്ന അഡ്രസിൽ ഇത്ര വർഷമായി താമസിച്ചു വരുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ കുടുംബപരമായും ഇന്ന മതത്തിൽ ഇന്ന ജാതിയിൽ തലമുറകളായി ജനിച്ചു ജീവീച്ചു വരുന്ന ആളാണ്.

ഞാനും മാതാപിതാക്കളും ഉള്ള കുടുംബം നോൺ-ക്രീമി ലയർ സ്റ്റാറ്റസിൽ ഉള്ളത് ആണെന് ബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

How would you rate the answer?


Excellent Good Neutral Poor Bad

Thank you for your response..


tesz.in
Hey , can you help?
Answer this question

Guide

How to get Income Certificate in Kerala ? [2023]

Income certificate Kerala is an official statement provided to the citizen by the state government confirming his/her annual income. The certificate contains the details of the annual ..
  Click here to get a detailed guide